Kompaniyadagi martaba

Ayni vaqtda kompaniyada ochiq bo'sh ish o'rinlari mavjud emas.

Biz quyidagi qobiliyatlarga ega bo’lgan mutaxassislarni qidiryapmiz:

  • faoliyati davomida xaridorlar (mijozlar) va ta’minotchi hamkorlar bilan biznes-vazifalarini amalga oshirish maqsadida hamda ishlab chiqarishga oid jarayonlarini tashkillashtirish maqsadida yetarlicha bilimga, qobiliyatga, tajribaga va kasbi bo’yicha ishbilarmonlik xususiyatlariga ega bo’lganlarni;    
  • resurslarni samarali boshqarish maqsadida, tashkilotchilik va ma’muriy qobiliyatlari bor hamda kadrlarni boshqarish salohiyatiga ega bo’lganlarni;
  • yangilikni o’rganib, uni yaratishga istagi bo’lgan, ish jarayonida nostandart qarorlarni topa oladigan – innovatsiyalarni kiritishga qodirlarni.